Kapu žogu izgatavošana

Kaps kapsētā ir pēdēja cilvēka atdusas vieta, tā ir vieta pie kuras nāk dzīvie, lai klusumā pasēdētu, atdotu godu aizgājējam un domās dalītos par šis dzīves trauksmēm un rūpēm. Tieši tāpēc pie mums pieņemts nodalīt kapu pārējās kapu telpas ar kapu žogu, lai arī nelielu, savā ziņā visai nosacītu, taču precīzi nodalītu pēdējo mums dārgā tuvinieka atdusas vietu, vai arī vairāku ģimenes locekļu kapu vietu. Kapu žogi parasti ir vis dažādākie, taču nekad nav necaurredzami, jo kapu žogs ir tīri nosacīts jēdziens, tāpēc kapa vieta ir atvērta jebkuram, kaut arī pie mums nav pieņemts sēdēt pie sveša kapa, kaut arī tas nav aizliegts skatīties uz svešiem kapiem, pieminekļos redzamajām mirušo fotogrāfijām vai boreljefiem.

Pie mums Jūs varat iegādāties kapu žogus par vispievilcīgākajām cenām. Kapu žogi tiek izgatavoti ļoti ātri un mēs varam tos uzstādīt visos kapos. Mūsu izgatavotos kapu žogus izcilus dara ne tikai mākslinieciskais skaistums. Kapu žogs ir vislabākais vieds kā pabeigt un izdarīt tuvinieka un Jums dārgā cilvēka pēdējo atdusas vietu.